200 kN
1500 rpm
1800 rpm
70x12
GGG-50, zabezpieczony przed korozją
Stal, utwardzona, szlifowana
50,0 kg
32,0 kg
Syntetyczny olej przekładniowy
Smarowanie smarem stałym
max. 60°, większe na zapytanie
N: 11,5 kg cm² / L: 7,99 kg cm²
max. 94,5 Nm (N) / max. 39,3 Nm (L)
max. 770 Nm
Stojąca (S)
anuluj
Przewiń do góry