Śrubie kulowej KGT należy zapewnić smarowanie co 300 godzin efektywnej pracy. W przypadku systemów do pracy pod dużym obciążeniem co 100 godzin.
Regularnie sprawdzaj śrubę trapezową i przesmarowuj w zależności od cyklu operacyjnego.

Proszę zwrócić uwagę :
Stosowanie smarów uniwersalnych oraz innych smarów możne znacząco pogorszyć działanie oraz skrócić żywotność. W razie zabrudzenia śruby należy ją oczyścić i na nowo nasmarować.

Do zastosowań specjalnych i dla poprzednich wersji przekładni ZIMM oferujemy Państwu odpowiednie środki smarne na zapytanie.
Scroll to Top