Mobilna stacja transferowa

Przepływ materiału w nowoczesnych zakładach produkcyjnych często odbywa się za pomocą mobilnych stacji transferowych. Podnośniki śrubowe ze śrubami kulowymi służą do manipulowania i przejmowania obciążeń. Dzięki wyższej sprawności i dużym podziałkom gwarantują one optymalny proces automatyzacji z ważnymi czynnikami: „wydajnością” i „powtarzalnością”. Dzięki temu pracownicy mogą łatwiej i bezpieczniej przenosić ciężkie ładunki.

Przepływ materiału w nowoczesnych zakładach produkcyjnych często odbywa się za pomocą mobilnych stacji transferowych. Podnośniki śrubowe ze śrubami kulowymi służą do manipulowania i przejmowania obciążeń. Dzięki wyższej sprawności i dużym podziałkom gwarantują one optymalny proces automatyzacji z ważnymi czynnikami: „wydajnością” i „powtarzalnością”. Dzięki temu pracownicy mogą łatwiej i bezpieczniej przenosić ciężkie ładunki.

Scroll to Top
Zgoda na pliki cookie z Real Cookie Banner